PERSPEKTIVEstudio
business_services.jpg

Documentatii tehnice de arhitectura, avize si urbanism.

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si urbanism.

CONTINUTUL TEHNIC AL SERVICIILOR DE PROIECTARE (DOCUMENTATIILOR) LEGATE DE PROIECT:

1.           Studiu tema – Anteproiect:

 • Schite propunere (planuri, fatade si alte materiale)  bazate pe Tema de proiectare apartinand Beneficiarului.
 • Simulare 3D a propunerii;
 • Perspective din mai multe unghiuri (4-6 imagini);
 • Consultanta pentru proiect; 

2.         Documentatie tehnica necesara obtinerii avizelor si acordurilor impuse prin Certificatul de Urbanism -  Avize emise de Agentia pentru protectia Mediului, Ministerul Culturii, Inspectoratul de Stat in constructii (I.S.C.- D.R.C.B.I.), avize pentru Alimentare cu apa, Canalizare, Alimentare cu energie electrica, Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Telefonizare, Salubritate.             

3.         Documentatie tehnica de urbanism Plan de Urbanism de Detaliu (inclusiv Avizul Comisiei de precoordonare retele si Comisiei tehnice de circulatie – PMB, alte avize conform legislatiei in vigoare):  

 • Piese scrise: Memorii tehnice in specialitatile impuse de P.U.D. si fiecare aviz sau acord in parte;
 • Piese desenate: Documentatii desenate in functie de impunerile P.U.D. si fiecare aviz sau accord in parte;

4.         Expertiza tehnica de rezistenta cu concluzii privind neafectarea constructiei pe ansamblul ei cat si a celor vecine: 

 • Piese scrise: Memorii tehnice de arhitectura si rezistenta;
 • Piese desenate: Documentatii desenate specifice, inclusiv releveele constructiei existente;

5.         Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.)

            Proiectul D.T.A.C. va fi structurat pe urmatoarele specialitati:

            Arhitectura

 • Piese scrise: Memoriu tehnic general, Memoriu tehnic de arhitectura, Instructiuni de Urmarire in timp a constructiilor, Program de control in faze deteminante conform legii nr. 10/1995, Devizul estimativ al constructiilor in baza caruia se va percepe taxa pentru autorizarea constructiei si taxa O.A.R, Calculul coeficientului de izolare termica ’’G’’; 
 • Piese desenate: Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Planurile nivelurilor subsol, parter, si etaj, Plan invelitoare, Sectiuni caracteristice, Fatade;

           Rezistenta

           Instalatii sanitare interioare

           Instalatii termice interioare

           Instalatii electrice interioare

            Instalatii de curenti slabi

 Verificarea documentatiei de catre verificatori atestati M.L.P.T.L. (H.G.925/1995) si Referate de verificare tehnica a Proiectului;

 

 

 

 

 6.         Proiect Tehnic (P.T.) si Detalii de Executie (D.E.)

              Proiectul P.T.+ D.E. va fi structurat pe urmatoarele specialitati:

                          Arhitectura

                          Rezistenta

Instalatii sanitare interioare

Instalatii termice interioare

Instalatii electrice interioare

Instalatii de curenti slabi

Verificarea documentatiei de catre verificatori atestati M.L.P.T.L. (H.G.925/1995) si Referate de verificare tehnica a Proiectului pentru toate specialitatile;

7.         Devizul general al lucrarilor de executie- pentru toate specialitatile.

 8.         Asistenta tehnica a lucrarilor de Executie prin participarea la fazele determinante, receptiile partiale si receptia finala a lucrarilor executate.

 9.          Proiectare (As built): 

 •           Planuri si fatade conform executiei lucrarilor.

10. Audit energetic pentru apartamente sau cladiri rezidentiale.

11. Proiect amenajari interioare si mobilare:

 •           Schite proiect;
 •           Simulare 3D a propunerii;
 •           Consultanta privind alegerea finisajelor si materialelor;
 •           Planuri instalatii termice, sanitare si electrice.

12. Releveu spatiu.

13. Grafica publiciara.

*Pretul porneste de la 8 euro/mp supr. desfasurata (toate specialitatile) in functie de complexitatea proiectului dar si suprafata!